Koncentrationssvårigheter.se

skärmbild av hemsidan koncentrationssvarigheter.se

Koncentrationsproblem kan bero på mycket och medför ofta negativa konsekvenser i både privat och yrkesliv. Vår ambition är att på ett enkelt och pedagogiskt sätt förklara hur personen kan förbättra sin koncentrationsförmåga i vardagen. Adress: Koncentrationssvårigheter.se

Ortorexi.se

Skärmbild på ortorexi.se

Ortorexi är en ätstörning där en tvångsmässig relation till ett “perfekt” ätande, och ibland även träning vuxit fram, och där tankar om en perfekt hälsa eller utseende tar upp större delen av livet. Adress:

Blodsockervärde.se

skärmbild av sidan blodsockervärde.se

Kroppens viktigaste energikällor är socker och fett, och viktigaste av de två är socker. Vår förhoppning är att vi ska på ett enkelt och pedagogiskt sätt förklara, så fungerar blodsocker och blodsockervärden. Adress: Blodsockervärde.se

Familjerådgivning.nu

Familjerådgivning eller familjeterapi används ofta när en, eller delar av en familj, behöver stöd och hjälp med en relation. Även par utan barn, endast föräldrar, eller en förälder och ett barn kan bli hjälpta av familjerådgivning. I terapin får man,…

Fasta.nu

skärmbild på fasta.nu

Att fasta är populärt men inte helt problem eller riskfritt. Anledningen till att det är så populärt beror troligtvis på att det är väldigt enkelt att fasta. Enkelheten lockar alla målgrupper även de som lider av ätstörningar. Vår ambition är…

Alkoholism.nu

skärmbild på hemsidan alkoholism.nu

Det finns ett stort problem med relationen till alkoholen i vårt samhälle. Vår ambition är att göra det enkelt att förstå när alkoholen blir ett problem för läsaren, anhöriga och att det faktiskt går att bryta det negativa mönstret. Adress:…

Bulimi.nu

Visar en skärmbild av hemsidan bulimi.nu

Bulimi förknippas ofta med kräkningar men Bulimi är egentligen en ätstörning som kan visa sig på många sätt. Vår ambition är att tillgodose vad Bulimi är, vilka symtom som kan visa sig och hur behandlingen kan se ut. Adress: