Kategori Hälsa

Koncentrationssvårigheter.se

skärmbild av hemsidan koncentrationssvarigheter.se

Koncentrationsproblem kan bero på mycket och medför ofta negativa konsekvenser i både privat och yrkesliv. Vår ambition är att på ett enkelt och pedagogiskt sätt förklara hur personen kan förbättra sin koncentrationsförmåga i vardagen. Adress: Koncentrationssvårigheter.se

Blodsockervärde.se

skärmbild av sidan blodsockervärde.se

Kroppens viktigaste energikällor är socker och fett, och viktigaste av de två är socker. Vår förhoppning är att vi ska på ett enkelt och pedagogiskt sätt förklara, så fungerar blodsocker och blodsockervärden. Adress: Blodsockervärde.se