Anorexia.nu

Anorexi, eller anorexia heter ursprungligen anorexia nervosa och är en ätstörning där den drabbade har en förvrängd bild av sig själv som överviktig, när hen i själva verket är sjukligt undernärd eller smal. Vi hoppas att genom att förklara på ett enkelt och pedagogiskt sätt, vilka hjälpmedel som finns, hjälpa användaren eller anhöriga i rätt riktning.

skärmbild av hemsidan anorexia.nu

Adress: Anorexia.nu

Fasta.nu

Att fasta är populärt men inte helt problem eller riskfritt. Anledningen till att det är så populärt beror troligtvis på att det är väldigt enkelt att fasta. Enkelheten lockar alla målgrupper även de som lider av ätstörningar. Vår ambition är att ska kunna belysa risker och potentiella fördelar med att fasta.

Adress: fasta.nu